III Ral-li Ripollès Clàssic

Date
Place
Organizer
03/10/2020
Ripoll, España
Associació Comarcal de Vehicles de l’Empordà