II Ral-li Ripollès Clàssic

Date
Place
Organizer
28/09/2019
Ripollès, Espanha
Associació Comarcal de Vehicles de l’Empordà